fie.nipa,

JOT Agyeman

John Osei Tutu Agyeman mji namɔ?

E mji nuu ko. [his] fɔmɔgbi mji Jufɔ. Otukwajaŋ gbii 28, 1966

John Osei Tutu Agyeman ŋmaa omo "Asanteman", ŋwɛmɔ ko. Gaana mji [his] maŋ. E msumɔ [his] maŋ.

E mkane gbii eko. E mji adesa kpapa.

Wɔ msumɔ JOT Agyeman.