Jozi,

Nitsumɔi Johannesburg

Naashimaa

Gbɔmɛi shihilɛ Johannesburg.

Namɔ?: Johannesburg yɛ gbɔmɛi lɛ.
Mɛɛbe?: Shɔ. Aharabata gbii 01, 2020: Jufɔ. Otsokrikri gbii 31, 2020
Mɛni?: Stats SA Quarterly Labour Force Survey

Sɛɛnamɔ

32.7% ji omo bɛ nitsumɔ.

73% tsu omo nitsumɔ ko
9% tsu omo tsu ko
18% fee omo nitsumɔ kroko

According to Stats SA's Quarterly Labour Force Survey for January - March 2020, 32.7% of people in Johannesburg were unemployed. This was up 3% from the Quarterly Report from January - March 2019.
<< Tsutsu | Nɔni Tsa Nɔ >>