dare,

Mateo 19:14

Yesu sumɔ bi eko.
<< Tsutsu | Nɔni Tsa Nɔ >>