Museke,

"Bisa Kdei - Odo Carpenter" Yɛ Te Eshishi'Ɛ

Shishinumɔmɔ "Bisa Kdei - Odo Carpenter".

"Bisa Kdei - Odo Carpenter" ji lala ko.
Lala lɛ yɛ wiemɔ lɛ ji Akan.
Lala lɛ yɛ afi lɛ ji 2014.

Te Eshishi'Ɛ

Kɛ o kai shishijee lɛ belɛ nyɛ suumɔ baaku.
Bisa Kdei ji kapintafonyo ko.
E ji ohiayeli.
Gbekɛyoo ko sumɔ lɛ.
Bisa Kdei fee ojarawa.
Bisa Kdei hiɛ ekpa nɔ gbekɛyoo lɛ yɛ suumɔ lɛ.
Gbekɛyoo lɛ fee awerɛho.
Bisa Kdei kai lɛ blemasane.
Lɛ suumɔ ku.

<< Tsutsu | Nɔni Tsa Nɔ >>