Nyamfowa 3:9

kanemÉ”

Nyamfowa 3:9

Taomɔ nɔyaa. #tao #nɔyaa

Nyamfowa 2:7

kanemÉ”

Nyamfowa 2:7

Gbeyei yɛ koŋshimɔ lɛ ji awabatoonii. #koŋshimɔ #gbeyei #awabatoonii

Nyamfowa 3:7

kanemÉ”

Nyamfowa 3:7

Ŋmɛnɛ, mi baayɛ twinamɔ. #ŋmɛnɛ #mi #yɛ #twinamɔ

Nyamfowa 3:12

kanemÉ”

Nyamfowa 3:12

Tsɔɔmɔ moko noko. #tsɔɔ #moko #noko

Nyamfowa 1:1

kanemÉ”

Nyamfowa 1:1

Afi o afi! #afi o afi

Nyamfowa 3:11

kanemÉ”

Nyamfowa 3:11

Nyɔŋmɔ sumɔ jalɛsaneyeli. #nyɔŋmɔ #sumɔ #jalɛsaneyeli

Nyamfowa 3:10

kanemÉ”

Nyamfowa 3:10

Amɛ kɛɛmɔ: moko baafee nɔyaa. Yoo, o baafee nɔyaa. #amɛ #kɛɛmɔ #moko #fee #nɔyaa #yoo #o

Nyamfowa 3:11

kanemÉ”

Nyamfowa 3:11

FeemÉ” oya o nitsumÉ”. #fee #oya #o #nitsumÉ”