fie.nipa,

JOT Agyeman

John Osei Tutu Agyeman mji namɔ?


E mji nuu ko. [his] fɔmɔgbi mji Jufɔ. Otukwajaŋ gbii 28, 1966


John Osei Tutu Agyeman ŋmaa omo "Asanteman", ŋwɛmɔ ko. Gaana mji [his] maŋ. E msumɔ [his] maŋ.


E mkane gbii eko. E mji adesa kpapa.


Wɔ msumɔ JOT Agyeman.